Werkervaring

Compilatie werkzaamheden afgelopen 4 jaar J.R. Jan Snijder

 

Werkplekonderzoeken beeldschermwerk

Kantooromgevingen (gemiddeld 20 x per jaar)

 

Werkplekonderzoeken bouw (belasting – belastbaarheid)

Werkplekken op de bouw (gemiddeld 10 x per jaar)

 

Werkplekonderzoeken klimaat (2 tot 3 per jaar)

Kantoor dienstverlening

Kantoor voedingsindustrie

 

Werkplekinspecties bouwplaatsen m.b.t. veilig en gezond werken

B&U (gemiddeld 30 x per jaar)

GWW (gemiddeld 30 x per jaar)

 

Advisering veiligheid en gezondheid op werkplekniveau

Beoordeling veiligheid machines

Risicoanalyse stralingstoepassing

Explosiegevaar machinale houtbewerking

Beoordeling blootstelling lasrook (1 tot 2 x per jaar)

Beoordeling blootstelling vezels

Veilige toepassing medische gassen

 

Advisering veiligheid en gezondheid op organisatorisch niveau

Ontwikkeling combisysteem ISO 18001, 14001 en 9001 voor een offshore bedrijf

Begeleiding kabelbedrijf bij trede 3 veiligheidsladder + verzorgen interne training

Ontwikkeling procedures, formulieren t.b.v. bovenstaande systemen

Deelnemer KAM/Arbo-overleg bij bedrijven (2-3)

 

Voorlichting en toolboxen

Project Huid en Huidklachten Stichting Arbouw

Project Schilders, Veilig Werken op Hoogte Stichting Arbouw

Veilig en Gezond werken

 

Safety advisor op buitenlandse projecten

Kabelproject in Wales

Kabelproject in Ierland

Kabel- windmolenproject in Oostende

 

Begeleiding, onderhoud en advisering VCA-systemen bij bedrijven

Metaal (gemiddeld 2 bedrijven)

Installatietechniek (gemiddeld 2 bedrijven)

Bouwbedrijven (5 bedrijven)

GWW (1  bedrijf)

 

Rond risico-inventarisatie en -evaluaties

Toetsing risico-inventarisaties en –evaluaties

Branche-RIE’s (5-10 per jaar)

Door zelfstandige adviseurs opgestelde RIE’s (gemiddeld 20 per jaar)

Actualisering risico-inventarisaties (5 – 10 per jaar)

Opstellen risico-inventarisaties en –evaluaties (5 – 10 per jaar)

Bouwbedrijven

Installatiebedrijven

Metaal

Voedingsindustrie

 

Advisering beleid gevaarlijke stoffen (opslag, gebruik, voorlichting)

Bouw

 

Advisering nieuwbouw

 

Blijf in contact: