Werkplekonderzoek & Werkplekinspectie

Bij gezondheidsvragen of gezondheidsklachten die mogelijk verband hebben met het werk kan ik uw werkplek bezoeken.

Of wilt u weten of de status van veiligheid op de werkplek nog op orde is?

Na een analyse zal ik concrete adviezen opstellen.  Voorbeelden van aandachtsgebieden zijn: werkplekinspecties veiligheid, beeldschermwerk, fysieke belasting, blootstelling aan risicostoffen, klimaat, geluid, etc.

Blijf in contact: